Copyright(2015-2018) JNFLEX (CHANGZHOU)CO.,LTD. ADD:Lijia Changfanan Road Industrial Park, Wujin District, Changzhou, Jiangsu   Message 

jiangnan

Product Series

Heat protection

Self winding aluminum insulation sheath

Aluminum foil insulation pipe

Retractable aluminum foil insulated pipe

Flat coated aluminum heat insulation pipe

Page up
1